Текущи: Кариери

26 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

15 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“,

20 декември 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

07 декември 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕН НА 05.12.2018 г.

 

Страници