Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт„ в отдел „Стратеическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“, при Министерство на туризма, проведен на 16.07.2019г.

19 юли 2019

Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт„ в отдел Стратеическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“, при Министерство на туризма, проведен на 16.07.2019г.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефи-циент

Обща оценка от теста

Резултат от интервюто

Коефи-циент

Обща оценка от интервюто

Окончателен

резултат

Христина Любомирова Христова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира резултат

Антоанета Александрова Николова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Никола

Николаев Попов

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Илияна

Илиева Джоргова

-----------

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не се явил

Андреана Христова Каишева

4, 75

3

14, 25

4, 17

5

20, 85

35, 10

Тодор

Николов Стоянов

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Антоний

Пенков Переновски

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Ивета

Тодорова Иванова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не сформира  резултат

Наталия

Стоянова Иванова

не издържал

----------

----------

-----------

---------

-----------

Не  сформира резултат

Надежда Симеонова Симеонова - Григорова

не издържал

----------

----------

-------------

---------

-------------

Не 

сформира резултат

 

 

На първо място – Андреана Христова Каишева – 35, 10

 

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Председател на конкурсната комисия

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon