Резултати от проведения конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“, при Министерството на туризма – 1 бройка проведен на 07.08.2019 г.