Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) срещу рискове, свързани с неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици.