Заместник-министър Ирена Георгиева е зам.-председател на Националния съвет по туризъм

27 юли 2015

Със заповед № T-РД-16-198 от 21.07.2015 г. на министъра на туризма Николина Ангелкова за заместник-председател на Националния съвет по туризъм е определен заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Документът е раздаден на място на членовете на Съвета и промяната е съобщена в началото на заседанието, което се проведе на 23 юли 2015 г.

Във връзка с публикации в медиите, категорично заявяваме, че към този момент Надя Маринова не заема никакви постове в Министерството на туризма и всички подобни твърдения не отговарят на истината.

Припомняме, че със заповед Т-РД-16-180 от 7 юли 2015 г. Надя Маринова, в качеството си на зам.-министър на туризма, е определена за зам.-председател на Националния съвет по туризъм. 15 дни преди провеждането на заседание на съвета, материалите свързани с неговото провеждане са разпространени на всички членове. Междувременно, на 14 юли 2015 г., със своя заповед министър-председателят на Република България освобождава Надя Маринова от поста й. Паралелно с това се изменя заповедта за състава на Националния съвет по туризъм, която е връчена на членовете на Съвета при провеждането на неговото заседание на 23 юли 2015 г.   

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon