Проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

25 февруари 2017

Проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” е подаден по покана за набиране на предложения GRO/SME/16/C/071 „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2016“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия  (2014-2020г.) – COSME.

Дейностите по него стартират на 01.02.2017 г., а продължителността на изпълнение е 10 месеца.

Общата стойност на проектното предложение е 46 890,00 евро (91 709,00 лв.). Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, Европейската комисия осигурява до 50 % от бюджета, а бенефициента останалите 50 % от общите допустими разходи по проекта. 

Целта на проектното предложение на МТ на тема културен туризъм е да се привлече вниманието към нововъзникващи български туристически дестинации, които са разработили специфичен туристически продукт въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници / обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, "етнически джобове" на градове и т.н.).

Предвидените дейности по проекта, са формирани по видове работни пакети, задължителни, според насоките за кандидатстване, и включват:

Работен пакет 1: Изготвяне на специфични критерии за възлагане и изготвяне на формуляр за кандидатстване за дестинациите;

Работен пакет 2: Информационна кампания за потенциалните кандидати;

Работен пакет 3: Процедура за избор на дестинациите (победител и подгласници);

Работен пакет 4. Организиране на националната церемония по награждаване;

Работен пакет 5: Организация на национална мрежа от ЕДЕН дестинации;

Работен пакет 6: Разпространение на информация и резултати от проекта.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon