Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация“

24 февруари 2017

Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация“ се финансинсира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г., по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Партньори по проекта са: 

Министерството на туризма, Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА) – водещ партньор и Дирекция по култура и туризъм – Къркларели. 

Проектът е на стойност 106 065 евро (207 445 лв.). Общият бюджет за Министерството на туризма в него е 30 005 евро (58 685.00 лв.). Съгласно изискванията на поканата за набиране на предложения, Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) осигурява до 85% от бюджета на проекта, а националното съ-финансиране от 15% се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Срокът на изпълнение на проектните дейности е 15 месеца.

Проектът цели подобряване на трансграничното сътрудничество за развитие  на обща дестинация и съвместни туристически продукти, промоция на регионален имидж и ефективен маркетинг; подобряване на достъпа до туристическа информация за трансграничния регион и повишаване осведомеността за трансграничната дестинация Бургас-Хасково-Ямбол-Къркларели-Одрин.

Предложението е одобрено за финансиране през м. декември 2016 г. Очаква се покана за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Дейностите по проекта предвиждат:

Разработване на интегрирани туристически пакети

Разработване на съвместен план за действие за промоция на трансграничния регион – изработване на бранд, лого и слоган за целевия район.

Провеждане на съвместна кампания за популяризиране – разработване на рекламни материали и провеждане на дейности по визуализация и публичност

Доставка на киоски. Поставяне на същите на пристанище Бургас, в Ямбол и Хасково.

Организиране на 3 рекламни тура.

Прилагане на интернет базирани рекламни инструменти.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon