Проекти в процес на изпълнение

Проекти, изпълнявани от към момента от Министерство на туризма (МТ) по различни национални и межународни програми.

Име на проекта Период на изпълнение
1 "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание" 01.02.2016 г. - 31.07.2017 г.