Резултати по приключили проекти

"Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения)

Създаден по проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти".

Страници

Subscribe to Резултати по приключили проекти