Служител по сигурността на информацията

Георги Панчев ​– Служител по сигурността на информацията