Заповед за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Малък плаж –Лозенец“ , община Царево, област Бургас.