Международно туристическо изложение "Културен туризъм" 2019

03 декември 2018

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ

И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                            

 

 

 

 

ПОКАНА

 

ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двореца на културата и спорта „Васил Левски“.

/18-20 април 2019 г./

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Министерството на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд на България на 16-то издание на международното туристическо изложение „Културен туризъм“, което ще се проведе в гр. Велико Търново в периода 18-20 април 2019 г.

Борсата „Културен туризъм“ е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация.

Форумът, тази година, ще се проведе за 16-ти пореден път в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“.

На изложението ще имате възможност да покажете нови туристически продукти, да обмените идеи и да се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Културен туризъм“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.culturaltourism.info/

Допуснатите до участие организации няма да заплащат такса.

Максималният брой на работните места съгласно проекта на рекламния щанд е 6 / шест/. При достигане на максималният брой се прекратяват записванията.

Моля да заявите своето участие до 8 април 2019 г.

Желаещите да участват на Националния щанд на Министерството на туризма трябва да изпратят попълнено заявление на e-mail адреси: i.karadimova@tourism.government.bg и на r.mireva@tourism.government.bg

За допълнителна информация относно условията и документите за участие се обръщайте към Ивайла Карадимова, младши експерт, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02 90 46 853 и e-mail: i.karadimova@tourism.government.bg и Радостина Мирева, младши експерт, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02 90 46 781 и e-mail: r.mireva@tourism.government.bg

 

Заявление за участие 

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon