Международно туристическо изложение "Културен туризъм" 2018

01 февруари 2018

НА ВНИМАНИЕТО НА

ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ

И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                            

 

 

ПОКАНА

 

ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

/19-21 април 2018 г./

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд на България на 15-то издание на международното туристическо изложение „Културен туризъм“, което ще се проведе в гр. Велико Търново в периода 19-21 април 2018 г.

Борсата „Културен туризъм“ е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация.

Форумът, тази година, ще се проведе за 15-ти пореден път в Дворец на културата и спорта „Васил Левски“ гр. Велико Търново.

На изложението ще имате възможност да покажете нови туристически продукти, да обмените идеи и да се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Културен туризъм“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.culturaltourism.info/

Желаещите да участват на Националния щанд на Министерството на туризма трябва да изпратят попълнено заявление за участие на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

Допуснатите до участие организации няма да заплащат такса.

Максималният брой на работните места съгласно проекта на рекламния щанд е 6 / шест/. При достигане на максималният брой се прекратяват записванията.

Моля да заявите своето участие до 6 април 2018 г.

За допълнителна информация относно условията и документите за участие се обръщайте към Ивайла Карадимова, младши експерт, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02 90 46 853 и e-mail: i.karadimova@tourism.government.bg

 

Заявление за участие за "Културен туризъм", 19 - 21 април 2018 г.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon