Белоградчишката крепост

Паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната. Изградена е през ІІІ век от н.е. от римляните за охрана на стратегически пътища, пресичащи района. В късната античност тя е част от отбранителната система на Римската, а по-късно и на Византийската империя. Крепостта е доизградена от българите и е една от последните български твърдини завладяна от турците. Използвана е от тях, като гарнизон и е преустроена за огнестрелно оръжие в периода 1805 – 1837 година. Крепостта се състои се от три крепостни двора и една война площадка. Архитектурните постижения в изграждането на първите отбранителни сектора и масивните портали са основните аргументи при определяне на статута им – паметници с национално значение.

Достъпност за посещение: Да, има екскурзоводи на български и английски език, както и писменна информация на български, английски, немски и руски езици.

Транспортна достъпност: Обектът е достъпен за автомобилен транспорт. В непосредствена близост до Белоградчишката крепост има изграден паркинг за леки автомобили и автобуси.. Налични са указателни знаци и табели.

Туристическа инфраструктура: В непосредствена близост до обекта има Посетителски информационен център и заведение за бързо хранене. Атракционно валкче превозва туристите от центъра на града до паркинга на входа на крепостта и обратно. В град Белоградчик за туристите е на разположение Туристически информационен център Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов” 1 А (тел. +359 877 881283, email tourism@belogradchik.bg)