Църква “Свети Георги” – гр. Оряхово

Декларирана е за паметник на културата с национално значение. Тя е построена през 1837 г. с дарения и доброволен труд на оряховските жители. За първи път е поставена камбана на Великден 1864 г. Изписана е през 1887 г. Стенописите, които се виждат сега датират от 1928 г. Църквата е трикорабна със седловиден покрив. Иконостасът е възрожденски, резбован и позлатен. Привлича с ярките си рисувани пана. Иконите представляват единна колекция от ХІХ век, предназначена специално за църквата. Изписани са от трима майстори на Дебърската школа.

Достъпност за посещение: Да, целогодишно

Транспортна достъпност: Непосредствено до автогарата

Туристическа инфраструктура: Да