Пиринските езера

Пиринските езера са 176 на брой и заемат дъната и терасовидните прагове на многобройните циркуси. Около 35 езера са временни и пресъхват през лятото. Всички езера са разположени в Северен Пирин и носят груповите имена на съответните циркуси - Синивръшки езера, Бъндеришки езера, Влахини езера и т.н. Има и единични езера - Сълзица (Даутово езеро), Дисилишко, Маненко и други. Около 65 % от езерата са разположени североизточно от Главното Пиринско Било, а останалите 35 % - югозападно от него. Общата площ на всички езера е 18 000 декара. Най-голямото и най-дълбокото езеро е Поповото - то има площ от 123.6 декара и дълбочина 29.5 метра, а най-високо разположено е Горното Полежанско езеро - на надморска височина 2710 метра. Пиринските езера придават специфичния чар на планината, който привлича туристи от цяла Европа и света.