Църква „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, с. Добърско

Църквата  „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, с. Добърско е православна църква от 1614 година, разположена в разложкото село Добърско. Църквата, в която има запазени изключително ценни стенописи, е национален паметник на културата.

Архитектурата на храма е повлияна от църковната архитектура в Мелнишко и Егейска Македония. Църквата е с малки размери – 8,37 m дължина, 6,5 m широчина, 5,2 m височина. В архитектурно отношение храмът е трикорабна базилика. Входът е от запад. Апсидата на изток е полуцилиндрична и не излиза отвън. В нея има три малки прозореца – два на южната и един на северната страна. Три малки кръгли прозореца има и горе на източната стена.

На запад откритият трем в XIX век е бил заменен от нов открит притвор с масивна стена на запад, който от своя страна в началото на XX век е заместен с преддверие от зидан камък.

Градежът е от обработени камъни, като в горните части, особено на изток около кръглите прозорци има украса с тухли – двуредов тухлен корниз тип „вълчи зъби“ и обрамчване на кръглите прозорци. Покривът е двускатен, като покритието първоначално е било с каменни плочи, заменени по-късно с турски керемиди.

Във вътрешността трите кораба са разделени от четири големи стъпала с аркада върху тях.