Тракийско светилище, Долно Дряново

Тракийско светилище  - Градището е праисторическото светилище, разположено в едноименната местност, край село Долно Дряново, област Благоевград. Това е едно от най-древните мегалитни светилища на територията на Югоизточна Европа. Площта на скално-култовия комплекс е 500 декара и се състои предимно от скални масиви. Каменният ансамбъл от антропоморфни и зооморфни мегалитни фигури се намира на 5 km Долно Дряново по на пътя за село Сатовча. Светилището заема около 20 декара с високи до 88 m скали.