Архив: Кариери

02 март 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“

26 февруари 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност държавен експерт
в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“.

14 февруари 2020

В  Порталa за работа в държавната администрация - https://jobs.government.bg/PJobs/adverExtList.jsf  на 14.02.2020 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител  по чл.

01 ноември 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

26 септември 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

 

Страници