Архив: Кариери

20 март 2020

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация, съгласно чл. 81а от Закона за държавния служител,

20 март 2020

Мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността главен юрисконсулт в дирекция дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“   – 1 брой при МТ

02 март 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“

26 февруари 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност държавен експерт
в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“.

Страници