Архив: Кариери

07 май 2019

 МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

30 април 2019

Списък

 

на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс

08 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,

01 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен експерт в дирекция „Финанси и управление на собствеността” при Министерство на туризма

 

27 март 2019

 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

 – 1 бройка.

 

22 март 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

15 февруари 2019

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗДСл. ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДЪРЖАВЕН ЕКСПРЕТ” В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“

Страници