Архив: Кариери

19 юли 2019

Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт„ в отдел Стратеическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“, при Министерство на туризма, проведен на 16.07.2019г.

 

08 юли 2019

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика” при Министерство на туризма

07 май 2019

 МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

30 април 2019

Списък

 

на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс

08 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,

01 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен експерт в дирекция „Финанси и управление на собствеността” при Министерство на туризма

 

27 март 2019

 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

 – 1 бройка.

 

Страници