Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

27 May 2019

Уведомяваме Ви, че индикативният период за провеждане на първия за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще бъде с начална дата 25.06.2019 г.
Кандидатите могат да подават в Министерството на туризма заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Планински водач", с приложени към тях изискуемите документи, най-късно до 31.05.2019 г. /включително/.