Архив: За обществено обсъждане

В настоящата секция се показват всички завършили обществени обсъждания на Министерство на туризма.

Активните обществени обсъждания можете да видите в под-секция:

За обществено обсъждане

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

30 декември 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

30 юни 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

Страници