Единната система за туристическа информация

Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

Стъпки за достъп, регистрация и вход в Единната система за туристическа информация.
Ръководства за податели на информация и потребители.

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

26 юни 2019

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ), Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата.

Subscribe to Единната система за туристическа информация