Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

С оглед осигуряване на безпроблемен достъп, регистрация и вход в Единната система за туристическа информация моля следвайте следните стъпки:

  1. Отворете следния интернет адрес: https://www.b-trust.bg/services/certification-chains-installation
  2. Инсталирайте на съответното работно място сертификат „B-Trust Root Advanced CA“ .

Удостоверителната верига съдържа сертификат(и) на сертифициращите органи, които са издали удостоверението на сървъра на ЕСТИ. Тази удостоверителна верига трябва да бъде инсталирана на вашия компютър, за да бъде „доверен“ сертификатът на ЕСТИ. Нормално тези вериги се разпространяват с операционната система/браузъра, но за българските доставчици на удостоверителни услуги това все още не е така. Ето защо, се придържайте към следното: 

  1. Следвайте стъпките за инсталация на сертификата.
  2. Рестартирайте уеб браузъра.
  3. След успешното инсталиране на сертификата ще можете сигурно да достъпите интернет страницата на Единната система за туристическа информация https://esti.tourism.government.bg

Искане за повече информация и въпроси може да изпращате на имейл: esti.mn@tourism.government.bg; r.hadzhieva@tourism.government.bgp.gradinarov@tourism.government.bg, както и на телефони 02 9046 834 и 02 9046 799.

Системата е достъпна за всички общини и места за настаняване в цялата страна.