Административно обслужване

Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация

Дирекция: Административно обслужване
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация от Министерството на външните работи, предназначени за ползване в чужбина

Достъп до информация

Дирекция: Връзки с обществеността и протокол
Достъп до обществена информация по ЗДОИ

Subscribe to Административно обслужване