Проекти в процес на изпълнение

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ - BG EDEN Campaign III, финансиран по програма COSME 2014-2020 г.

29 август 2018

 Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за по

Проект „Еко туризъм по Дунав“

23 август 2017

Проект „Еко туризъм по Дунав“ се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. 

Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”

24 февруари 2017

Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век” се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г. Той се финансира от Европейския съюз (ЕФРР, ИПП) и бюджета на Република България.

Subscribe to Проекти в процес на изпълнение