Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

27 май 2019

Уведомяваме Ви, че индикативният период за провеждане на първия за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще бъде с начална дата 25.06.2019 г.
Кандидатите могат да подават в Министерството на туризма заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Планински водач", с приложени към тях изискуемите документи, най-късно до 31.05.2019 г. /включително/.

05 ноември 2018

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ с начална дата 03.12.2018 г.