Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

05 ноември 2018

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ с начална дата 03.12.2018 г.