Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник във втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Росенец - север", община Бургас, област Бургас