Вписване на организация за управление на туристическите райони

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт: Антоанета Чолакова
Телефон: 032/ 347 532 ; тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

  • Закон за туризма - чл. 29, ал. 2

Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се учердяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерест на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

Заявление-декларация за откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район по чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма.

Заявление-декларация за вписване на Организацията за управление на туристически район в Националния туристически регистър по чл. 29, а;. 2 от Закона за туризма.