Етнографски музей "Кръстата казарма"

Сградата е построена през 1801 г. на мястото, където се е намирала градината на Стария сарай /двореца на пашата/ и е била използвана за конак на еничарите /къща на агата на еничарите/. В съседство с нея се е намирала оръжейната работилница, с която са били свързани посредством покрит дървен мост. След Освобождението тя е била съд и казарма на българската войска. Казармата е масивна двуетажна сграда със застроена площ към 1 260 м2 във формата на равнораменен кръст. Всяко крило е с коридорна планова схема при различно разположение на помещенията. Вътрешното разпределение на сградата е преустроявано и променяна няколко пъти съобразно с изискванията на новите служби. Не е известно първоначалното й разпределение. Стълбите, свързващи двете нива, също са преустройвани многократно и не е известно оригиналното им място и вид. Стените в приземието и етажа са изградени от камък и тухли на варо-пясъчен разтвор.                   

Във вътрешното пространство на казармата особено внушително се възприемат четирите стълба с отсечени ъгли, галерията, подчертаната монументалност на средищното ниво, решено през два етажа. Влизайки в това централно ядро на сградата, човек възприема представителната му тържественост, както и естественото насочване на ходовата линия към четирите срещуположно разположени на нивото на двата етажа коридори.

Достъпност за посещение: Да,целогодишно,екскурзоводи

Транспортна достъпност: Кръстата казарма се намира в градска среда, на територията на гр. Видин. Обектът е транспортно осигурен. Град Видин се намира на около 200 километра от София в посока Северозапад, на 100 километра от Монтана в посока Северозапад, на 52 километра от Белоградчик в посока Север, на 56 километра от град Лом в посока Северозапад и на около 30 километра от град Брегово е посока Югоизток. През града преминават два изключително важни транспортни коридора № 4 и № 7. Град Видин е свръзан с околните селища и по-големите градове в България посредством автобусен транспорт. Има редовни автобуси в посока: София, Враца, Плевен, Монтана, Вършец и др. Той е също последна спирка на железопътната линия Мездра-Враца-Видин (Лом).

Туристическа инфраструктура: Налични са хотели и ресторанти в близост до обекта.